Försäljning

Auktionsdatum :
2021-03-31
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015811351
Förfall :
2021-07-21
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
20 950
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,79
Antal bud :
30
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-0,1902(100,056)
Lägsta ränta :
-0,2060(100,061)
Högsta ränta :
-0,1820(100,054)
% of Eq Price Lvl :
30,00