Försäljning

Auktionsdatum :
2021-03-31
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015659529
Förfall :
2022-03-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 780
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,76
Antal bud :
29
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-0,1928(100,185)
Lägsta ränta :
-0,2030(100,194)
Högsta ränta :
-0,1820(100,174)
% of Eq Price Lvl :
25,00