Försäljning

Auktionsdatum :
2021-03-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
10 902
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,11
Antal bud :
30
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,3381(97,882)
Lägsta ränta :
0,3350(97,912)
Högsta ränta :
0,3430(97,834)
% of Eq Price Lvl :
28,20