Försäljning

Auktionsdatum :
2021-03-22
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112*
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
2 615
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
1,49
Antal bud :
21
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-1,6352(118,214)
Lägsta ränta :
-1,6471(118,288)
Högsta ränta :
-1,6277(118,168)
% of Eq Price Lvl :
75,75

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-03-22
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108*
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 871
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :