Försäljning

Auktionsdatum :
2021-03-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109*
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
1 968
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
1,97
Antal bud :
17
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-1,6877(120,387)
Lägsta ränta :
-1,7050(120,475)
Högsta ränta :
-1,6800(120,349)
% of Eq Price Lvl :
5,07