Försäljning

Auktionsdatum :
2021-03-10
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
11 780
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
3,93
Antal bud :
33
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,4730(119,372)
Lägsta ränta :
0,4730(119,372)
Högsta ränta :
0,4730(119,372)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-03-10
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
7 450
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,73
Antal bud :
9
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,2630(104,729)
Lägsta ränta :
-0,2630(104,729)
Högsta ränta :
-0,2630(104,729)
% of Eq Price Lvl :
100,00