Försäljning

Auktionsdatum :
2021-03-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014555991
Förfall :
2021-06-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
17 810
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,37
Antal bud :
25
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,2081(100,060)
Lägsta ränta :
-0,2160(100,062)
Högsta ränta :
-0,2050(100,059)
% of Eq Price Lvl :
93,33