Försäljning

Auktionsdatum :
2021-02-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
7 150
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,58
Antal bud :
9
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,1961(111,412)
Lägsta ränta :
-0,1961(111,412)
Högsta ränta :
-0,1961(111,412)
% of Eq Price Lvl :
100,00