Försäljning

Auktionsdatum :
2021-02-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015504907
Förfall :
2021-05-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
25 070
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,51
Antal bud :
30
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-0,1875(100,046)
Lägsta ränta :
-0,1910(100,047)
Högsta ränta :
-0,1830(100,045)
% of Eq Price Lvl :
82,00