Försäljning

Auktionsdatum :
2021-02-04
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 250
Total budvolym :
6 115
Emitterat institutioner:
1 250
Teckningskvot :
4,89
Antal bud :
39
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-1,7954(121,026)
Lägsta ränta :
-1,8010(121,073)
Högsta ränta :
-1,7880(120,964)
% of Eq Price Lvl :
14,00