Försäljning

Auktionsdatum :
2021-02-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014808747
Förfall :
2021-09-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
14 970
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,99
Antal bud :
31
Antal acc bud :
14
Snittränta :
-0,1789(100,110)
Lägsta ränta :
-0,1910(100,118)
Högsta ränta :
-0,1720(100,106)
% of Eq Price Lvl :
59,00