Försäljning

Auktionsdatum :
2021-02-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015504907
Förfall :
2021-05-19
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
22 550
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
3,01
Antal bud :
42
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-0,1856(100,053)
Lägsta ränta :
-0,2010(100,058)
Högsta ränta :
-0,1770(100,051)
% of Eq Price Lvl :
94,29