Försäljning

Auktionsdatum :
2021-01-20
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015382064
Förfall :
2021-04-21
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
22 755
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
1,52
Antal bud :
57
Antal acc bud :
35
Snittränta :
-0,1777(100,044)
Lägsta ränta :
-0,2210(100,055)
Högsta ränta :
-0,1630(100,040)
% of Eq Price Lvl :
76,79