Försäljning

Auktionsdatum :
2021-01-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015382064
Förfall :
2021-04-21
Auktions/uppköpsvolym :
20 000
Total budvolym :
32 160
Emitterat institutioner:
20 000
Teckningskvot :
1,61
Antal bud :
32
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,1800(100,050)
Lägsta ränta :
-0,2200(100,061)
Högsta ränta :
-0,1720(100,048)
% of Eq Price Lvl :
64,00