Försäljning

Auktionsdatum :
2020-06-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
415
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
1,66
Antal bud :
9
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,1830(125,450)
Lägsta ränta :
-1,1830(125,450)
Högsta ränta :
-1,1830(125,450)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-06-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
3 200
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
4,27
Antal bud :
27
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-1,3577(117,114)
Lägsta ränta :
-1,3710(117,231)
Högsta ränta :
-1,3560(117,099)
% of Eq Price Lvl :
81,25