Försäljning

Auktionsdatum :
2020-12-22
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014555991
Förfall :
2021-06-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 010
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,40
Antal bud :
26
Antal acc bud :
22
Snittränta :
-0,2011(100,095)
Lägsta ränta :
-0,2200(100,104)
Högsta ränta :
-0,1920(100,091)
% of Eq Price Lvl :
29,80