Försäljning

Auktionsdatum :
2020-12-22
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014453890
Förfall :
2021-03-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
14 900
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,98
Antal bud :
26
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-0,2681(100,059)
Lägsta ränta :
-0,3000(100,066)
Högsta ränta :
-0,2630(100,058)
% of Eq Price Lvl :
59,89