Försäljning

Auktionsdatum :
2020-12-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1063
ISINkod :
SE0015193313
Kupong % :
0,500
Förfall :
2045-11-24
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
4 632
Emitterat institutioner:
2 472
Teckningskvot :
1,54
Antal bud :
33
Antal acc bud :
17
Snittränta :
0,3984(102,408)
Lägsta ränta :
0,3900(102,609)
Högsta ränta :
0,4050(102,249)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-12-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1053
ISINkod :
SE0002829192
Kupong % :
3,500
Förfall :
2039-03-30
Auktions/uppköpsvolym :
2 537
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :