Försäljning

Auktionsdatum :
2020-12-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014453890
Förfall :
2021-03-17
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
42 905
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
2,86
Antal bud :
32
Antal acc bud :
17
Snittränta :
-0,2453(100,065)
Lägsta ränta :
-0,2900(100,077)
Högsta ränta :
-0,2350(100,063)
% of Eq Price Lvl :
0,90