Försäljning

Auktionsdatum :
2020-12-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
11 150
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,19
Antal bud :
39
Antal acc bud :
16
Snittränta :
0,0463(100,819)
Lägsta ränta :
0,0420(100,864)
Högsta ränta :
0,0490(100,791)
% of Eq Price Lvl :
37,10