Försäljning

Auktionsdatum :
2020-11-26
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 250
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,25
Antal bud :
22
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,4731(118,621)
Lägsta ränta :
-1,4823(118,698)
Högsta ränta :
-1,4682(118,580)
% of Eq Price Lvl :
93,75