Försäljning

Auktionsdatum :
2020-11-12
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 425
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,85
Antal bud :
11
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,4054(116,024)
Lägsta ränta :
-1,4090(116,065)
Högsta ränta :
-1,4020(115,986)
% of Eq Price Lvl :
100,00