Försäljning

Auktionsdatum :
2020-10-28
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014453890
Förfall :
2021-03-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
28 857
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,89
Antal bud :
44
Antal acc bud :
18
Snittränta :
-0,1895(100,073)
Lägsta ränta :
-0,2160(100,083)
Högsta ränta :
-0,1760(100,068)
% of Eq Price Lvl :
78,30