Försäljning

Auktionsdatum :
2020-10-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
8 050
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
5,37
Antal bud :
15
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,4020(106,300)
Lägsta ränta :
-0,4020(106,300)
Högsta ränta :
-0,4020(106,300)
% of Eq Price Lvl :
100,00