Försäljning

Auktionsdatum :
2020-10-14
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014957866
Förfall :
2021-01-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
42 550
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
4,26
Antal bud :
54
Antal acc bud :
14
Snittränta :
-0,2026(100,054)
Lägsta ränta :
-0,2160(100,058)
Högsta ränta :
-0,1960(100,052)
% of Eq Price Lvl :
80,00