Försäljning

Auktionsdatum :
2020-09-30
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014957866
Förfall :
2021-01-20
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
64 365
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
4,29
Antal bud :
59
Antal acc bud :
13
Snittränta :
-0,1858(100,057)
Lägsta ränta :
-0,2060(100,063)
Högsta ränta :
-0,1810(100,055)
% of Eq Price Lvl :
76,14