Försäljning

Auktionsdatum :
2020-09-09
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
19 515
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
5,58
Antal bud :
45
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,1050(107,882)
Lägsta ränta :
-0,1050(107,882)
Högsta ränta :
-0,1050(107,882)
% of Eq Price Lvl :
100,00