Försäljning

Auktionsdatum :
2020-09-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014808747
Förfall :
2021-09-15
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
17 500
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,33
Antal bud :
45
Antal acc bud :
25
Snittränta :
-0,1091(100,114)
Lägsta ränta :
-0,1790(100,187)
Högsta ränta :
-0,0920(100,096)
% of Eq Price Lvl :
80,00