Försäljning

Auktionsdatum :
2020-08-05
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014705034
Förfall :
2020-11-18
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
21 870
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,92
Antal bud :
31
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,1580(100,045)
Lägsta ränta :
-0,1710(100,049)
Högsta ränta :
-0,1550(100,044)
% of Eq Price Lvl :
54,93