Försäljning

Auktionsdatum :
2020-07-29
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
6 920
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,77
Antal bud :
32
Antal acc bud :
18
Snittränta :
-0,2876(113,446)
Lägsta ränta :
-0,2955(113,487)
Högsta ränta :
-0,2830(113,422)
% of Eq Price Lvl :
40,00