Försäljning

Auktionsdatum :
2020-06-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014453890
Förfall :
2021-03-17
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
28 920
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
3,86
Antal bud :
50
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-0,1264(100,098)
Lägsta ränta :
-0,1480(100,114)
Högsta ränta :
-0,1220(100,094)
% of Eq Price Lvl :
66,92