Försäljning

Auktionsdatum :
2020-06-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0013888070
Förfall :
2020-09-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
21 920
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,92
Antal bud :
34
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-0,1344(100,036)
Lägsta ränta :
-0,1510(100,040)
Högsta ränta :
-0,1310(100,035)
% of Eq Price Lvl :
81,38