Försäljning

Auktionsdatum :
2020-06-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
13 431
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,84
Antal bud :
44
Antal acc bud :
17
Snittränta :
0,0126(106,954)
Lägsta ränta :
0,0000(107,077)
Högsta ränta :
0,0200(106,881)
% of Eq Price Lvl :
6,21