Försäljning

Auktionsdatum :
2020-05-28
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 695
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,39
Antal bud :
23
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-1,2325(113,708)
Lägsta ränta :
-1,2415(113,811)
Högsta ränta :
-1,2210(113,577)
% of Eq Price Lvl :
55,00