Försäljning

Auktionsdatum :
2020-05-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014401592
Förfall :
2020-08-19
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
25 655
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
3,42
Antal bud :
36
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,1398(100,032)
Lägsta ränta :
-0,1520(100,035)
Högsta ränta :
-0,1320(100,030)
% of Eq Price Lvl :
66,88

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-05-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014428538
Förfall :
2020-12-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
25 070
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
3,34
Antal bud :
44
Antal acc bud :
21
Snittränta :
-0,1282(100,072)
Lägsta ränta :
-0,1520(100,085)
Högsta ränta :
-0,1120(100,063)
% of Eq Price Lvl :
9,00