Försäljning

Auktionsdatum :
2020-05-14
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 382
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,76
Antal bud :
20
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-1,2407(113,941)
Lägsta ränta :
-1,2610(114,175)
Högsta ränta :
-1,2310(113,829)
% of Eq Price Lvl :
35,00