Försäljning

Auktionsdatum :
2020-05-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014401592
Förfall :
2020-08-19
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
26 040
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
3,47
Antal bud :
68
Antal acc bud :
31
Snittränta :
-0,1412(100,038)
Lägsta ränta :
-0,1900(100,051)
Högsta ränta :
-0,1270(100,034)
% of Eq Price Lvl :
29,24