Försäljning

Auktionsdatum :
2020-04-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 807
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,56
Antal bud :
62
Antal acc bud :
36
Snittränta :
0,1176(100,081)
Lägsta ränta :
0,1050(100,220)
Högsta ränta :
0,1240(100,011)
% of Eq Price Lvl :
38,00