Försäljning

Auktionsdatum :
2020-04-02
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 448
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,90
Antal bud :
23
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-1,2920(119,048)
Lägsta ränta :
-1,2960(119,073)
Högsta ränta :
-1,2880(119,024)
% of Eq Price Lvl :
100,00