Försäljning

Auktionsdatum :
2020-04-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014262325
Förfall :
2020-07-15
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
13 430
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,79
Antal bud :
40
Antal acc bud :
27
Snittränta :
-0,1906(100,055)
Lägsta ränta :
-0,2900(100,083)
Högsta ränta :
-0,1470(100,042)
% of Eq Price Lvl :
97,00