Försäljning

Auktionsdatum :
2020-03-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
440
Emitterat institutioner:
120
Teckningskvot :
0,29
Antal bud :
6
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-1,1192(112,575)
Lägsta ränta :
-1,1250(112,642)
Högsta ränta :
-1,1180(112,562)
% of Eq Price Lvl :
100,00