Försäljning

Auktionsdatum :
2020-03-20
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
1 220
Emitterat institutioner:
1 120
Teckningskvot :
0,49
Antal bud :
7
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-1,1442(112,982)
Lägsta ränta :
-1,1600(113,165)
Högsta ränta :
-1,1400(112,933)
% of Eq Price Lvl :
100,00