Försäljning

Auktionsdatum :
2020-03-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0013888070
Förfall :
2020-09-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 416
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,08
Antal bud :
40
Antal acc bud :
29
Snittränta :
-0,2433(100,131)
Lägsta ränta :
-0,3500(100,189)
Högsta ränta :
-0,2210(100,119)
% of Eq Price Lvl :
81,19