Försäljning

Auktionsdatum :
2020-02-26
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
6 200
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,10
Antal bud :
21
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,4006(115,290)
Lägsta ränta :
-0,4011(115,292)
Högsta ränta :
-0,3990(115,280)
% of Eq Price Lvl :
15,00