Försäljning

Auktionsdatum :
2020-02-12
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
3 165
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
6,33
Antal bud :
23
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-0,1609(107,879)
Lägsta ränta :
-0,1752(107,980)
Högsta ränta :
-0,1590(107,865)
% of Eq Price Lvl :
62,00