Försäljning

Auktionsdatum :
2020-02-12
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 225
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,82
Antal bud :
22
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,0355(106,949)
Lägsta ränta :
0,0300(107,005)
Högsta ränta :
0,0360(106,944)
% of Eq Price Lvl :
100,00