Försäljning

Auktionsdatum :
2020-02-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 200
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-02-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
3 214
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,61
Antal bud :
25
Antal acc bud :
16
Snittränta :
-1,6118(119,820)
Lägsta ränta :
-1,6350(120,110)
Högsta ränta :
-1,6070(119,760)
% of Eq Price Lvl :
85,50