Försäljning

Auktionsdatum :
2020-02-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 615
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-02-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 136
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,14
Antal bud :
19
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,6267(119,996)
Lägsta ränta :
-1,6267(119,996)
Högsta ränta :
-1,6267(119,996)
% of Eq Price Lvl :
100,00