Försäljning

Auktionsdatum :
2020-02-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 562
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-02-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
6 279
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,14
Antal bud :
34
Antal acc bud :
16
Snittränta :
-1,6140(119,828)
Lägsta ränta :
-1,6260(119,977)
Högsta ränta :
-1,6100(119,778)
% of Eq Price Lvl :
80,00