Försäljning

Auktionsdatum :
2020-02-06
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 935
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,87
Antal bud :
23
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,5967(119,602)
Lägsta ränta :
-1,5967(119,602)
Högsta ränta :
-1,5967(119,602)
% of Eq Price Lvl :
100,00